The E-commerce landscape in Belgium, now and in 2020

E-commerce is een vaste waarde voor vele bedrijven en organisaties. En online handel is nog steeds aan het groeien. 
Een recente studie geeft weer waar de grootste groei zit, maar geeft ook de huidige en toekomstige uitdagingen weer.

Een overzicht!
Greet Dekocker
Greet Dekocker
Managing Director @ SafeShops.be