Omgaan met data in e-commerce na de komst van GDPR en ePrivacy

De Algemene verordening Gegevensbescherming of GDPR is inmiddels een jaar in voege en binnenkort komen er ook nog een tweede verordening aan die bijkomende regels oplegt rond het omgaan met persoonsgegevens in de vorm van de ePrivacy Verordening.  Over die GDPR bestaan heel wat misverstanden en indianenverhalen en met binnenkort via de ePrivacy Verordening ook nog nieuwe regels rond direct mailings en het gebruik van cookies is het tijd om één en ander nog een duidelijk op een rijtje te zetten.  Wat mag je wel nog en niet meer met klantengegevens?  Mag je nog data kopen bij data brokers?  Hoe kan je onder GDPR en ePrivacy correct omgaan met profieldata en targeted audiences?  Hoe zit het nu eigenlijk écht met het gebruik van cookies?
Bart Van den Brande
Bart Van den Brande
Managing Partner @ Sirius.Legal